Spring over hovedmenu

Hav en opdateret liste over kontaktinformation på medarbejdere i RUT-registret

Tjenesteyderen og dennes kontaktperson i RUT skal på opfordring fra Arbejdstilsynet give kontaktinformation på samtlige medarbejdere, der befinder sig i Danmark, af hensyn til eventuel smitteopsporing af COVID-19. Relevante kontaktoplysninger er telefonnummer, e-mailadresse og bopælsadresse i Danmark.

I skal derfor have en liste med ovenstående kontaktoplysninger klar, således at oplysningerne kan gives til Arbejdstilsynet på anmodning herom og uden forsinkelse af et eventuelt tilsynsbesøg. Oplysningerne kan videregives til andre offentlige myndigheder til brug for begrænsning af smitte med COVID-19.

Listen skal ikke indsendes til Arbejdstilsynet, men virksomheden skal kunne fremvise den når Arbejdstilsynet anmoder om det ved et tilsynsbesøg.

Undladelse af fremlæggelse af kontaktoplysningerne straffes med bøde.

Registret for udenlandske tjenesteydere - RUT - Virk

Hvis Arbejdstilsynet har bedt dig om at indsende kontaktoplysninger på dine ansatte

Du skal kun udfylde og indsende nedenstående formular, hvis Arbejdstilsynet under et tilsynsbesøg på din virksomhed eller telefonisk har bedt dig om at indsende kontaktoplysningerne på dine ansatte.

Indberetning af kontaktoplysninger på medarbejdere - English - Virk

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmå om reglerne for anmeldelse?

Kontakt Arbejdstilsynets callcenter for udenlandske virksomheder

Telefontid:
Mandag – torsdag: 8 – 15, Fredag: 8 – 14

+ 45 70 12 12 88. Tryk 9 for engelsk

at@at.dk

 

Har du praktiske spørgsmål til anmeldelsen?

Kontakt RUT Support hos Erhvervsstyrelsen

Telefontid:
Mandag – torsdag: 8.30 – 18, Fredag: 8 – 14

+45 72 20 00 36. Tryk 9 for engelsk

rut@erst.dk