Spring over hovedmenu

Undgå bøde – anmeld jeres virksomhed til Registret for Udenlandske Tjenesteydere

Virksomheder, der midlertidigt skal udføre arbejde i Danmark, skal anmelde virksomheden og dens opgaver til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Manglende eller mangelfuld anmeldelse til RUT kan udløse en bøde fra Arbejdstilsynet.

Der er en række krav til korrekt anmeldelse til RUT. Det er bl.a. vigtigt at overholde to tidsfrister og at give korrekte og fuldstændige oplysninger til RUT. Virksomheden og dens opgaver skal være anmeldt til RUT, senest når arbejdet i Danmark begynder, og eventuelle ændringer skal være anmeldt til RUT senest den første arbejdsdag, efter at ændringerne er trådt i kraft.

Risiko for bøder

Hvis I anmelder for sent eller anmelder ukorrekte eller utilstrækkelige oplysninger, kan Arbejdstilsynet give jeres virksomhed en bøde på 10.000 kroner eller sende en tiltaleindstilling til politiet. Bøden bliver forhøjet til 20.000 kroner, hvis I gentagne gange undlader at anmelde opgaver til RUT.

Den yderste konsekvens af, at I undlader at anmelde en konkret opgave til RUT, kan være, at jeres virksomhed bliver pålagt daglige bøder, indtil I anmelder opgaven til RUT.

RUT bruges af både af myndigheder og faglige organisationer

Det er vigtigt, at I anmelder virksomheden til RUT, fordi registret giver danske myndigheder, arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger adgang til oplysninger om udenlandske virksomheder. Danske myndigheder bruger oplysningerne til at føre tilsyn med, om udenlandske virksomheder overholder de danske regler om fx arbejdsmiljø og skat.

Læs mere om anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)