Spring over hovedmenu

Gælder der særlige regler for af transport af gods?

Der gælder de samme regler for arbejde med afsendelse og modtagelse af gods som for alle andre jobfunktioner. Det indebærer, at arbejdsgiveren skal vurdere, om der er risiko for, at de ansatte kan blive udsat for smitte med coronavirus. Hvis det er tilfældet, skal arbejdsgiveren iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge smitterisikoen så effektivt som muligt.

Det særlige ved godstransport er, at der typisk er tre aktører involveret i at transportere en vare fra A til B: En afsender, der fx kan være en lagerterminal, en vognmand og en modtager, der fx kan være en butik.

Det betyder, at der er flere arbejdsgivere, der skal vurdere, om der er risiko for, at de ansatte kan blive udsat for smitte med coronavirus. Og at der er flere arbejdsgivere, der skal arbejde sammen om at iværksætte foranstaltninger for at imødegå risikoen.

Arbejdstilsynet opfordrer til, at vognmænd – i samarbejde med afsender og modtager af gods – følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at mindske smitte:

  • Planlæg arbejdet under læs- og losning, så chauffører og andre ansatte kan arbejde med en god afstand imellem sig.

  • Sørg for, at der er håndvask eller håndsprit til rådighed for chauffører og andre på alle relevante steder.

  • Sørg for at mindske kontakten med andre personer. Det kan fx ske ved, at chauffører bliver mest muligt i bilen, så chaufføren kan holde en god afstand til andre personer i forbindelse med læs- og losning.

  • Opprioriterer regelmæssig rengøring og afspritning af førerhuset.

Arbejdstilsynet understeger, at det generelt påhviler arbejdsgiveren at gøre de ansatte opmærksomme på eventuelle risici, der er forbundet med arbejdet. Hensigten hermed er også at skabe forståelse blandt de ansatte for vigtigheden af, at den enkelte beskytter sig mod smitte fra coronavirus.

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdstilsynet
Telefontid
Mandag - torsdag: 8 - 15
Fredag: 8 - 14

+45 70 12 12 88
at@at.dk

Sidst opdateret: 19-02-2021