Spring over hovedmenu

Gælder der særlige regler for arbejde på byggepladser?

Coronavirus (COVID-19) smitter både ved indendørs og udendørs arbejde. Arbejdet på byggepladserne skal derfor tilrettelægges efter de samme retningslinjer, som gælder for alle andre arbejdspladser.

Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at arbejdsgiveren løbende skal kortlægge risikoen for, at de ansatte kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. Hvis der er risici forbundet med arbejdet, skal arbejdsgiveren iværksætte foranstaltninger, der så effektivt som muligt imødegår risikoen.

Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdet planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres forsvarligt. Dette gælder også i forhold til coronasmitte. Arbejdstilsynet opfordrer – på baggrund af Sundhedsstyrelsens generelle råd om forebyggelse af smitte med coronavirus – til, at arbejdsgiverne under koordinering af bygherrens arbejdsmiljøkoordinator sørger for:

Planlæg arbejdet så medarbejderne kan holde afstand. Stil håndvask eller håndsprit til rådighed. Minimer kontakt med andre. Opprioriter regelmæssig rengøring

  • At arbejdet på den enkelte byggeplads tilrettelægges, så de ansatte kan arbejde med en afstand imellem sig.
  • At der er håndvask eller håndsprit til rådighed for de ansatte på alle relevante steder på byggepladsen.
  • At mindske kontakt med andre. Det kan fx ske ved at forskyde mødetid, pauser og fyraften, så de ansatte kan holde en afstand til hinanden i forbindelse med fx omklædning og spisning.
  • At man opprioriterer regelmæssig rengøring og afspritning af spiserum, toiletter mv.

På byggepladser, hvor der udføres arbejde af mere end en virksomhed, skal bygherrens koordinator koordinere de foranstaltninger, som det påhviler arbejdsgiverne at gennemføre. Det kan fx vedrøre anvendelsen af fælles velfærdsforanstaltninger, samt koordinering af arbejde og færdsel på byggepladsen således, at der sikres afstand mellem de beskæftigede.

Arbejdstilsynet understeger, at det generelt påhviler arbejdsgiveren at gøre de ansatte opmærksomme på eventuelle risici, der er forbundet med arbejdet. Hensigten hermed er også at skabe forståelse blandt de ansatte for vigtigheden af, at den enkelte beskytter sig mod smitte med coronavirus.

Få mere vejledning om, hvordan smitte med Corona-virus kan begrænses inden for bygge og anlæg

Forebyg smitte fra Corona-virus på bygge- og anlægspladser og ved byggeopgaver i private hjem (Branchevejledning, BFA Bygge & Anlæg) Forebyggelse af smitte i private hjem (Faktaark, BFA Bygge & Anlæg) Vandrende arbejdstagere på byggepladsen og risiko for smitte fra coronavirus (Faktaark, BFA Bygge & Anlæg)

Se mere information fra BFA Bygge & Anlæg på andre sprog

BFA Bygge & Anlæg er Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg.

Har du spørgsmål?

Kontakt Arbejdstilsynet
Telefontid
Mandag - torsdag: 8 - 15
Fredag: 8 - 14

+45 70 12 12 88
at@at.dk

Sidst opdateret: 26-04-2021