Spring over hovedmenu

Forebyg smitte med coronavirus

Indrejsende arbejdskraft skal testes for COVID-19, og arbejdsgivere skal sikre, at en bolig, der stilles til rådighed for ansatte, opfylder en række krav. Få information om de danske lovkrav her og læs myndighedernes anbefalinger om, hvordan man forebygger smitte med corona i forskellige brancher.

Råd om forebyggelse af COVID-19 i udvalgte brancher:

Bygge- og anlægsbranchen

Det grønne område

Private kontorer (at.dk)

Slagterier

Transport af gods

Forebyggelse af coronavirus i udvalgte brancher på andre sprog

Generelle retningslinjer for arbejdsgivere med udenlandsk arbejdskraft

  • Instruer udenlandske medarbejdere i Sundhedsstyrelsens anbefalinger inden de møder op på virksomheden.
  • Gennemgå virksomhedens særlige corona-tiltag med de ansatte, fx placering af hånddesinfektion, deling af værktøj, god afstand i forskellige arbejdssituationer o.l.
  • Brug Sundhedsstyrelsens plakat ’Beskyt dig selv og andre’. Den er oversat til 9 sprog.
Information og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen (engelsk) Beskyt dig selv og andre (plakat)